Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Edgeworthia chrysantha Lindl.

植物名

Edgeworthia chrysantha Lindl.

目: 
Malvales
同義語: 
Edgeworthia papyrifera Siebold & Zucc.
Edgeworthia tomentosa (Thunb) Nakai
Magnolia tomentosa Thunb.
使用される部分: 
樹皮
製紙での用途: 
繊維